Automatisch algemene voorwaarden e-mailen met uw factuur vanuit Exact Globe

 AV

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden (verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden), ze zijn belangrijker dan de meeste ondernemers denken.

Informatieplicht

Een ondernemer die algemene voorwaarden hanteert, heeft een zekere informatieplicht ten aanzien van deze voorwaarden. De ondernemer is gehouden de algemene voorwaarden op de juiste wijze aan de wederpartij ter hand te stellen.

Neem geen onnodige risico’s

Algemene voorwaarden leggen namelijk het algemene deel van de overeenkomst vast, dat wil zeggen de nodige voorwaarden en condities (leveringscondities, garantie, aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud etc.). Het is voor u als ondernemer van groot belang dat u hierop terug kunt vallen, bijvoorbeeld als u een geschil heeft. Het kan u veel ellende en ergernis besparen.

Automatisch AV ter hand stellen

Vanuit Exact Globe Next is het standaard niet mogelijk om de algemene voorwaarden, naast de elektronische factuur, als bijlage mee te sturen per e-mail.

AV App

Wij hebben een app gebouwd die automatisch de verkoopfacturen inclusief algemene voorwaarden per e-mail verstuurd naar uw klanten. Dan is voor uw klant duidelijk welke afspraken er zijn en binnen welke termijn de klant moet betalen. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder in het proces bij andere documenten, zoals offerte en/of orderbevestiging de voorwaarden automatisch te mailen.

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen.

Uw naam(verplicht)

Uw e-mail adres(verplicht)

Bel mij op nummer (invullen als u gebeld wilt worden)

Onderwerp

Uw bericht

Reacties zijn gesloten.