Bedrijfsprocessen

 

Financieel | Logistiek | Productie | Projectmanagement | CRM | HRM| Documentbeheer | Workflow | BPM | Managementinformatie

In1Go voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Financiële administratie Financiële administratie Het correct voeren van een financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Stuurinformatie op verschillende niveaus moet continu inzichtelijk zijn. Dan kunt u, waar nodig, snel bijsturen en de juiste keuzes maken. Wij zorgen ervoor dat u complete inzicht heeft in de financiële situatie van uw bedrijf. Lees Meer Financieel Snel schakelen in de logistiek Snel schakelen in de logistiek. In het logistieke proces is actuele informatie de sleutel tot succes. Op basis van juiste en tijdige informatie kunt u de logistieke organisatie ontwikkelen en optimaliseren. U heeft volledig zicht op actuele voorraad-statussen, zodat u tijdig kunt anticiperen op vraag en aanbod. Wij helpen u om uw inkoop, verkoop, voorraad, magazijnbeheer en distributie perfect op elkaar aan te laten sluiten, zodat u geheel in controle bent. Lees Meer Logistiek Planning en productie U wilt uw klanten tijdig en correct bedienen. Daarom moet u al uw productieplanningen en afspraken met uw leveranciers borgen, waardoor u zich zonder problemen aan uw afspraken kunt houden. Beheers uw dagelijkse productieproces: van planning tot levering. Door de vraag uit orders, voorraadniveaus of materiaalplanning (MRP), worden productieorders aangemaakt, gepland en verwerkt. Zo houdt u constant inzicht in het gebruik van materialen, machine- en manuren. Uw klanten zijn tevreden omdat u op de juiste manier inspeelt op hun behoeftes en de leverbetrouwbaarheid. Lees Meer Productie Projectmanagement. Grip op projecten Alle (lopende) projecten binnen uw organisatie brengen veel verschillende soorten informatie met zich mee. Het is efficiënt, slim en handig als deze informatie voor iedere medewerker die bij een project betrokken is, beschikbaar is. Leg daarom uw informatie centraal vast in een webbased softwarepakket. U waakt als nooit tevoren over uw projecten. Vanaf het moment dat een potentieel project wordt gesignaleerd tot het factureren en betaald krijgen. 24/7 bent u in staat om de door u gewenste informatie helder en betrouwbaar naar boven te halen zodat u tijdig kunt (bij)sturen. Lees Meer Projectmanagement CRM. Verhoog sales en verbeter service Met de relatiebeheer oplossing hebben uw afdelingen (Verkoop, Marketing, Klantenservice etc.) centraal toegang tot alle gegevens van uw relatie (lead, prospect, klant etc.). Al uw mensen werken met dezelfde informatie en communicatie. U kunt altijd zien welke leads u heeft, hoe de sales pipeline er voor staat en in welke fase van het verkooptraject een prospect zich bevindt. U kunt acties ten behoeve van (potentiële) klanten adequaat opvolgen! Lees Meer CRM HRM. Uw medewerker centraal Ondernemingen erkennen dat medewerkers een beslissende succesfactor zijn. Immers, het succes van de onderneming hangt af van de juiste medewerkers op de juiste plek. Een groot deel van de tijd zijn HR–medewerkers bezig om gegevens van verschillende formulieren, e-mails of spreadsheets over te nemen. Onze oplossing voor personeelsmanagement stroomlijnt, verheldert en ondersteunt elk HRM-aspect. Vanaf het moment dat een medewerker in dienst treedt tot de laatste werkdag. ER is een volledig digitaal medewerkerdossier beschikbaar en medewerkers kunnen zelf hun gegevens beheren op een beveiligde locatie. Zo heeft u meer tijd voor de strategische kant van HRM in uw bedrijf. Lees Meer HRM Alle bedrijfsdocumenten centraal opgeslagen Nooit meer ordners doorspitten op zoek naar dat ene document. Alle bedrijfsdocumenten centraal opgeslagen, zodat ze beschikbaar zijn voor iedere medewerker via het internet. Documentbeheer is dé oplossing om uw dossiers volledig en naar eigen wens in te richten en op te bouwen. Op deze manier kunnen uw dossiers gekoppeld worden aan medewerkers, relaties en projecten. U heeft geen fysiek archief meer nodig, alles is nu digitaal terug te vinden voor iedereen die daartoe gerechtigd is. Dit scheelt niet alleen tijd bij het zoeken maar óók ruimte in uw bedrijf. Lees Meer Documentbeheer Al uw processen en procedures gestructureerd samengebracht Met de Workflow functionaliteit ligt samenwerken, over afdelingen heen, binnen handbereik. Processtappen kunnen per Workflow gedefinieerd en toegekend worden aan een of meerdere personen met al dan niet een bepaalde functie of rol binnen de organisatie. Dit kunnen de meest uiteenlopende processen zijn, van een eenvoudig terugbelbericht of verkoopopvolging tot het aanvragen van vrije dagen. Werkzaamheden zijn vastgelegd in gestructureerde processen wat voor duidelijkheid zorgt. U heeft hierdoor inzicht in wie waarvoor verantwoordelijk is en waar een proces blijft hangen. U heeft controle en overzicht over uw organisatie. Lees Meer Workflow Procesmanagement. Menselijke (repeterende) handelingen worden gereduceerd Procesmanagement zorgt ervoor dat binnen een organisatie iedereen op het juiste moment het juiste werk optimaal kan verrichten en ook over de juiste (tijdige en relevante) informatie kan beschikken. Optimaal werk verrichten houdt ook in dat zaken zoveel mogelijk automatisch gaan en menselijke (repeterende) handelingen worden gereduceerd. Lees Meer BPM Van ruwe informatie naar stuurinformatie Om de juiste beslissingen te kunnen nemen heeft u betrouwbare en relevante stuurinformatie nodig. De veelgehoorde klacht ‘We registreren alles, maar weten zo weinig’ staat haaks op deze behoefte. In1Go grote hoeveelheden data ontsluiten én met elkaar in verband te brengen. Ruwe gegevens worden vertaald naar hoogwaardige managementinformatie. Lees Meer Managementinformatie ERP - Enterprise resource planning