BPM – Business Process Management

Procesmanagement zorgt ervoor dat binnen een organisatie iedereen op het juiste moment het juiste werk optimaal kan verrichten en ook over de juiste (tijdige en relevante) informatie kan beschikken. Optimaal werk verrichten houdt ook in dat zaken zoveel mogelijk automatisch gaan en menselijke (repeterende) handelingen worden gereduceerd.

Overview Orbis TaskCentre
Orbis biedt een unieke, ultramoderne BPM-suite. Dit softwareproduct stelt bedrijven in staat om hun bedrijfsprocessen beter te stroomlijnen door het samenstellen van geautomatiseerde taken op bestaande applicaties en databronnen. Orbis brengt mensen, systemen en informatie binnen een organisatie bij elkaar door het vergaren, manipuleren, verspreiden en integreren van informatie. Op deze manier biedt het een generieke aanpak voor het automatiseren van processen die specifiek zijn voor uw bedrijf.

Wanneer u overweegt Orbis in te zetten binnen uw organisatie, kan ik middels een vooronderzoek bepalen welke toegevoegde waarde Orbis heeft voor uw bedrijfsprocessen.
Op basis van mijn analyse van uw organisatie, uw wensen & doelstellingen en mijn ervaring maak ik de juiste vertaalslag naar de techniek zodat een geboden oplossing aan uw verwachtingen voldoet.

Het CRICI concept staat centraal

Controleren
Met behulp van Orbis worden de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de invoer of een proces gecontroleerd en continu bewaakt. Zo kan Orbis bijvoorbeeld controleren of een medewerker alle velden correct en volledig heeft ingevoerd (het stoppen van “Garbage in”) maar ook of een proces tijdig en volgens afspraak verloopt.

Rapporteren
Alle rapportages worden door Orbis op het juiste moment, in de juiste vorm, bij de juiste personen aangeleverd of beschikbaar gesteld. Of dit nu via e-mail, een printer, fax, het internet of zelfs via SMS moet gebeuren, Orbis kan het allemaal. Door de integratie van Crystal Reports® is het mogelijk om zelfs de meest complexe rapportages automatisch te genereren.

Informeren
Met behulp van Orbis wordt het “Management by exception” principe geïntroduceerd binnen ieder softwarepakket. Dit betekent concreet dat u automatisch geïnformeerd wordt wanneer een proces uw aandacht nodig heeft. Een goed voorbeeld hiervan zijn de omzetstatistieken. Waarom vraagt u deze op in uw ERP systeem? Juist .. om sturingsinformatie te krijgen zoals: Welke klant heeft minder, of zelfs helemaal niets meer, bij ons gekocht? Of informatie als: Welke vertegenwoordiger blijft beneden zijn salestarget? Van welke artikelen of artikelgroepen blijft de gerealiseerde omzet achter ten opzichte van het gestelde budget? U wilt dus de uitzonderingen op de regel weten zodat u meteen de gepaste actie kunt ondernemen!

Communiceren
Veel terugkerende communicaties worden door Orbis overgenomen. Denk hierbij aan het versturen van offertes, orderbevestigingen, leveringsberichten, facturen en betalingsherinneringen. Of dit nu via e-mail, printer of fax moet gebeuren, Orbis neemt deze taken voor zijn rekening!

Integreren
Vaak heeft u meer dan één softwarepakket of maakt u gebruik van meerdere databases. Verandert een gegeven in de ene database dan heeft dit vaak gevolgen voor een andere database. Het “met elkaar laten praten” van verschillende databases is een krachtige functionaliteit van Orbis. Maar ook het ontsluiten van informatie uit een database naar het internet of het automatisch inlezen van orders uit een webshop zijn voor Orbis geen probleem.