Managementinformatie

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen heeft u betrouwbare en relevante stuurinformatie nodig. De veelgehoorde klacht ‘We registreren alles, maar weten zo weinig’ staat haaks op deze behoefte. In1Go kan grote hoeveelheden data ontsluiten én met elkaar in verband te brengen. Ruwe gegevens worden vertaald naar hoogwaardige managementinformatie.

Managementinformatie in het kort is de informatie die managers nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen, het formuleren van beleid en de bedrijfsvoering te bewaken en grip te houden op de bedrijfsvoering.  Stuurinfo geeft informatie over de gang van zake bijv. gerelateerd aan bepaalde kwaliteitsnormen. De hoogte van normen wordt afgeleid van de organisatie beleid. Ook is er het mogelijk om normen 'uit de markt' te gebruiken, bijv. door te kijken hoe gelijkwaardige organisaties hierop scoren.

Managementinformatie gaat over de gegevens van een organisatie of organisatie-onderdeel. Het kan op vele organisatiedomeinen betrekking hebben. Zo is heeft het ene gedeelte betrekking op financiële gegevens, zoals omzet en  winstcijfers. Een het andere deel op niet-financiële gegevens, zoals aantallen klanten en klanttevredenheid. Business intelligence is specifiek voor iedere organisatie. Het geeft een duidelijk beeld van de prestaties van een organisatie en daarom gerelateerd te zijn aan de visie en strategie van de organisatie.

Balanced Scorecard

Een bekende manier om managementinformatie te structureren is volgens het principe van de Balanced Scorecard. Hier volgen enkele voorbeelden ter illustratie van soorten managementinformatie volgens de vier perspectieven uit de Balanced Scorecard:

  • financieel: bijv. inkomstenbronnen, omzetgroei, kostenontwikkeling, risico's
  • klant: bijv. klanttevredenheid, marktaandeel, imago
  • bedrijfsprocessen: bijv. efficientie en effectiviteit, mate waarin aan de doelen wordt bijgedragen
  • vernieuwing: bijv. competenties en kennis van medewerkers

Een kenmerkend soort business intelligence is informatie gerelateerd aan dienstverlening en kanaalsturing. Die bestaat bijv. uit gegevens over:

  • aantal klanten van bepaalde diensten; uitgesplitst naar kanaal van afname
  • klanttevredenheid per dienst; uitgesplitst naar kanaal van afname
  • doorlooptijd van de dienstverlening; uitgesplitst naar kanaal
  • herhaaltelefoontjes, klachten

Aan goede managementinformatie ligt een goed meetontwerp als basis, waarin de doelen worden vastgelegd en de manier waarop gegevens worden verzameld.

Idealiter wordt stuurinformatie periodiek vanuit de verschillende organisatie-onderdelen aan het management gepresenteerd. Bijvoorbeeld via maandelijkse rapportages volgens een vaste structuur of via een dashboard.