Projectmanagement

Alle (lopende) projecten binnen uw organisatie brengen veel verschillende soorten informatie met zich mee. Het is efficiënt, slim en handig als deze informatie voor iedere medewerker die bij een project betrokken is, beschikbaar is. Leg daarom uw informatie centraal vast in een webbased softwarepakket. U waakt als nooit tevoren over uw projecten. Vanaf het moment dat een potentieel project wordt gesignaleerd tot het factureren en betaald krijgen. 24/7 bent u in staat om de door u gewenste informatie helder en betrouwbaar naar boven te halen zodat u tijdig kunt (bij)sturen.

Projectadministratie
Het vastleggen van gegevens rond projecten, zoals documentatie, correspondentie, planning, capaciteit en voortgang.

Facturering
Na het uitvoeren van de werkzaamheden wilt u uw opdrachtgever een volledige en juiste factuur toesturen zonder onduidelijkheden achteraf.

Planning en budget
Ieder project kent een budget en een planning welke up to date gehouden moet worden en uiteindelijk vergeleken moet worden met de resultaten.

Rapportage
Rapportages met betrekking tot projecten geven ondernemers inzicht in de voortgang en opbrengsten van de lopende en afgeronde projecten.

Urenregistratie
Op veel projecten wilt u de gewerkte uren registreren. Deze uren wilt u kunnen monitoren en gebruiken voor rapportage doeleinden.

Urenregistratie via internet
Urenregistratie is nodig, dit wilt u het liefst eenvoudig en snel kunnen doen.