Workflow

Met de Workflow functionaliteit ligt samenwerken, over afdelingen heen, binnen handbereik. Processtappen kunnen per Workflow gedefinieerd en toegekend worden aan een of meerdere personen met al dan niet een bepaalde functie of rol binnen de organisatie. Dit kunnen de meest uiteenlopende processen zijn, van een eenvoudig terugbelbericht of verkoopopvolging tot het aanvragen van vrije dagen. Werkzaamheden zijn vastgelegd in gestructureerde processen wat voor duidelijkheid zorgt. U heeft hierdoor inzicht in wie waarvoor verantwoordelijk is en waar een proces blijft hangen. U heeft controle en overzicht over uw organisatie.

Bedrijfsbreed samenwerken
Afdelingen binnen organisaties werken vaak als eilanden in een zee van informatie, processen en afspraken. Mogelijkheden voor een efficiƫnte, effectieve en bedrijfsbrede samenwerking worden hierdoor beperkt.

Communicatie vastleggen
Samenwerken is communiceren. Communicatie bevat informatie die moet worden vastgelegd.

Processen structureren
Binnen uw bedrijf zijn vele processen en procedures. Heel vaak zijn deze niet formeel vastgelegd en dus niet geborgd binnen uw organisatie.

Rapportage
Processen lopen niet altijd zoals vooraf gepland. Er wordt te laat, niet juist of niet gereageerd. Om dit te voorkomen wilt u overzicht hebben over uw processen.

Signaleringen
Als ondernemer kunt u onmogelijk alles in de gaten houden. Maar u wilt wel gewaarschuwd worden voordat iets uit de hand loopt.