Exact Synergy Enterprise, geïntegreerd samenwerken!

“Synergie” effect: 1 + 1 = 3

Uitleg van Dale: het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organen of functies groter is dan de som van de effecten die elk van de organen of functies alleen zou kunnen opwekken.”

Synergy als strategisch platform

Exact Synergy Enterprise levert voordelen voor een organisatie door mensen, bedrijfsprocessen, informatie en apparaten van binnen en buiten de organisatie bij elkaar te brengen. Iedereen kan in hetzelfde systeem werken waardoor de samenwerking tussen mensen, groepen en afdelingen verbetert. Het online bedrijfssoftware platform bestaat uit diverse onderdelen met functionaliteiten die binnen het pakket met elkaar verbonden (kunnen) zijn:

HRM Personeelsinformatie (Human Resource Management)
CRM Relatiebeheer (Customer Relationship Management)
Documenten Documentbeheer (Informatie centraal en online beschikbaar)
Workflow Bedrijfsprocessen en procedures geborgd
Projecten Projectmanagement
Logistiek Product data management
Financieel Geldstromen in control
Partner Portal Portalen voor medewerkers, klanten, resellers, leveranciers
Exact Globe Transacties (vanuit werkprocessen gekoppeld)

 

Via internet werken

Synergy is bedrijfssoftware die via het web bereikbaar is. Dit betekent dat de daadwerkelijke software geïnstalleerd is op een server, die u via de internetbrowser benadert met een PC, tablet of smartphone. De voordelen hiervan zijn dat u niks hoeft te installeren en dat u in principe vanaf iedere gewenste plek kunt werken, als er maar een internetverbinding beschikbaar is.

Basiselementen combineren

In Exact Synergy Enterprise legt u de basiselementen vast die voor elke organisatie gelden, zoals medewerkers, relaties, documenten en verzoeken (‘taken’). Indien gewenst kunt u ook financiële gegevens, artikelen en projecten vastleggen. Deze basiselementen legt u niet alleen maar vast, maar koppelt u ook aan elkaar, zodat gerelateerde informatie centraal terug te vinden is.

Overzicht van Exact Synergy Enterprise Globe Next Bedrijfssoftware totaaloplossing

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend adviesgesprek?
Belt of mailt u ons gerust via 06-34693196 of info@in1go.nl.
Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op:

Uw email (verplicht)

Bel mij op nummer (invullen als u gebeld wilt worden)

Uw vraag