Diensten-oud-backup

Vooronderzoek | Advies | Consultancy | Nazorg | Projectmanagement | Persoonlijke aanpak

In1Go voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen.


Vooronderzoek eisen en wensen

  • vooronderzoekInventarisatie huidige situatie
  • Proces- en informatie analyse
  • Conclusie en oplossingsgericht
  • Programma van eisen en wensen
  • Bevindingen en aanbevelingen


Advies gewenste situatie en oplossingsrichting

  • Advies-gewenste-situatie-ist-soll-beschrijving-processen-functioneel-ontwerpGewenste situatie
  • Formulieren en informatie behoefte
  • Selectie van bedrijfssoftware
  • Beschrijven processen
  • Functioneel ontwerp
Vooronderzoek
Implementatie en training
Consultancy

Nazorg en ondersteuning
Nazorg

De juiste aanpak en communicatie
ProjectmanagementPersoonlijke aanpak en intensieve samenwerking met enthousiasme en drive
Vooronderzoek, advies, stappenplan implementatie en nazorg
Persoonlijke aanpak