Disclaimer

De op deze site aangeboden informatie wordt op zorgvuldige wijze en naar beste weten door In1Go samengesteld en onderhouden. In1Go kan geen garantie geven dat de informatie volledig, accuraat en/of juist is. In1Go aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie op de site. In1Go is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de site.

Verwijzingen naar sites die niet door In1Go worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel In1Go selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. In1Go wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.