Lean: belangrijk voor de gehele organisatie (Deel 1/2)

 lean-piramideDe lean filosofie
Als filosofie gaat lean management om de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, waar die zich ook bevinden in de bedrijfsketen. Het lean concept – en de ontwikkeling daarvan – biedt nu een brede keus aan tools. Deze tools helpen u kijken naar het resultaat van uw processen en ze bieden inzicht in hoe activiteiten verbeterd kunnen worden. Ook leggen ze de nieuwe processen vast, zodat u niet in oude gewoontes terugvalt.

Echt lean management zorgt ervoor dat u alleen die werkzaamheden aangaat die echt waarde toevoegen voor de klant, tegen minimale kosten. Het zorgt er ook voor dat u de kwaliteit kunt bieden aan uw klanten en dat alles gebeurt op het juiste moment, zowel extern als intern. U wilt uw kwaliteit en doorlooptijden verbeteren, en uw kosten en verspilling verminderen. Dit kunt u bereiken d.m.v. een echte organisatiebrede blik.

Klantgerichte processen en vastbeslotenheid
De hoofdzaak van een lean bedrijf is de klant. Het hele proces rondom het leveren van een product of dienst moet constant gericht zijn op de ontvanger. En met ‘het hele proces’ bedoelen we niet alleen het maken en afleveren van een product. Iedere stap in de organisatie is belangrijk. De administratief medewerker die de facturen verzorgt, is net zo belangrijk als de man die verantwoordelijk is voor de machines op de productievloer.

Als dit eenmaal helder is, is de sleutel tot succes de juiste instelling. Lean zijn is een continu proces. Bedrijven die denken dat ze er zijn, en die vervolgens stoppen met het verbeteren van de organsatie, zullen veel moeite hebben vast te houden aan het niveau dat ze hebben bereikt. Wilt u duurzame resultaten bereiken? Dan is het van belang om elke mogelijkheid voor verbetering aan te grijpen, hoe dan ook, waar dan ook.

Meten is weten
Het is er belangrijk om een plan te maken om de resultaten te kwantificeren en de verbeteringen te meten. Het is de enige manier om echt te weten wat er speelt. En u kunt op basis daarvan effectieve plannen maken om de vaart erin te houden. Een vermoeden en inschattingen leveren daarbij niet de gewenste resultaten op. Ook is het heel belangrijk om u te realiseren wie de gewenste veranderingen gaan realiseren. Dat zijn de medewerkers. Het is dus erg belangrijk om ze te betrekken bij iedere stap. Zorg ervoor dat ze de achtergrond, de gedachtegang en de implementatie begrijpen. Dit helpt enorm bij het bereiken van het verwachte eindresultaat.

Verspilling – wat is het precies?
Verspilling is een breed begrip. In productietermen is overproductie een belangrijke vorm van verspilling: van tijd en resources, maar ook van kapitaal. Een puur ‘make-to-order’ proces is voor veel bedrijven onmogelijk. Het is wel belangrijk om te voorkomen dat uw geld gaat vastzitten in een enorme voorraad die stof ligt te vangen. Dit is overigens niet alleen belangrijk voor klantproducten. Te veel voorraad van welk materiaal is ook een verspilling van cash en houdt investeringen tegen.

Verspilling is echter niet alleen een ‘fysiek product’. In deel 2 bespreken we waar lean managers nog meer aan moeten denken als het gaat om mogelijkheden voor verbetering.

Bron: The Bizz Box

Reacties zijn gesloten.