Over In1Go

In1Go adviseren en realiseren!

In1Go is een onafhankelijk adviesbureau op het snijvlak van strategie, organisatie, processen en de ondersteuning van deze drie door bedrijfssoftware en ICT.

In1Go is onafhankelijk in die zin dat zij geen enkele contractuele verbintenis heeft met een producent, leverancier of business partner. In1Go treedt dan ook altijd op als belanghebbende van de organisatie (vanuit de organisatie een passende oplossing selecteren en implementeren, niet vanuit het product).

Tools van In1Go

Helderheid, visie, gestructureerd werken, expertise in organisatieprocessen en ICT, persoonlijke benadering, resultaatgericht, empathie, passie, scherpe tarieven en snelle levering.

Missie van In1Go

Elk bedrijf bevindt zich in een bepaalde fase en heeft een strategie. In1Go helpt u graag om uw doelstellingen te realiseren. Daarnaast wil In1Go met haar expertise en oplossingen uw mensen, informatie en processen afdelingsoverstijgend verbinden. Werknemers in uw bedrijf kunnen makkelijker samenwerken en informatie delen, waardoor de bedrijfsprestaties verbeteren.

Uw bedrijfsprocessen optimaliseren: Vooronderzoek | Advies | Implementatie