Procesverbetering: met BPM valt nog veel winst te behalen

BPMVoor elk bedrijf is het een belangrijk onderwerp; BPM (Business Process Management). Door tijdgebrek of dat men aanneemt dat er op dit gebied weinig winst wordt geboekt, wordt er weinig aandacht gegeven aan bedrijfsprocessen. Toch is dat erg belangrijk om aandacht aan te schenken, je moet er aandacht aan schenken.

BPM (business process management) is een systematische benadering bij organisaties de workflow efficiënter en effectiever te maken. In een omgeving dat continu verandert zorgt BPM ervoor dat de workflow zich beter aan kan passen. Bedrijven kunnen hun processen definiëren en hun gehele procescyclus managen met BPM-software. BPM kan content opslaan, die aan individuele taken zijn gerelateerd en ondersteunt analyse van bedrijfsresultaten en gedetailleerde cijfermatige metingen.

Lean

Door met lean te gaan werken vergroten veel bedrijven hun marges. Dankzij lean komen ze erachter op welke vlakken verspilling plaatsvindt en kunnen dat uitroeien. Deze werkwijze heeft het belangrijke voordeel dat het bedrijf ook gelijk de focus kan leggen op de bezigheden die groei en winst brengen.

Wat houd u nog tegen?

Natuurlijk zijn er veel factoren die bij het aanpassen van processen en bij het managen een obstakel vormen. In de praktijk worden veranderingen nooit zo strak als op papier is geïmplementeerd. Voor elk bedrijf zijn de factoren anders, maar vragen zijn er wel degelijk om bij voorbaat mogelijke obstakels te definiëren en waar mogelijk gelijk te elimineren.

Vragen stellen

Denk aan de volgende vragen:

  • Wat past er wel en niet bij uw bedrijfscultuur?
  • Wat is de meest effectieve wijze om procesverandering te laten wortelen in uw bedrijf?

Zo zie je dat productiebedrijven vaak werken met een compensatiemodel; vind een medewerker een kostenbesparende oplossing, dan delen ze de besparingen. Dit blijkt in de praktijk erg motiverend te zijn.

Waar zit het succes?

Er is kennis nodig om focus te krijgen. Elk bedrijf beschikt wel over de kennis, maar deze gaat gaat vaak verloren of is niet precies genoeg. Het gaat dan uiteraard om cijfers en bijbehorende analyses. Zijn deze correct, dan is duidelijk hoe elk onderdeel wel of niet succesvol is van uw bedrijf. Het daadwerkelijke functioneren van uw processen ziet u aan de hand van de analyses.

Meten is weten; betekend succes

Dankzij de analyses zijn bedrijven in staat om goed in kaart te brengen waar er kosten bespaart kunnen worden en waar er met lean kan worden gewerkt. Zo wordt gelijk duidelijk waar de groei zit en waar meer aandacht op gevestigd mag worden. Zo is het weten door meten. Precies dat is wat BPM kan bereiken. De nodige analyses en cijfers zijn snel binnen op die manier, waardoor veranderingen gelijk geïmplementeerd kunnen worden daar waar nodig is en niet achteraf.

De cijfers verkrijgen

Het wordt lastig aan te wijzen op welke gebieden het goed of slecht loopt binnen een bedrijf, wanneer het meten van de effectiviteit van bedrijfsprocessen niet goed gebeurd. De nodige veranderingen initiëren en soepel doorvoeren kan alleen aan de hand van analyses en eenduidige cijfers, die resultaten tastbaar en controleerbaar maken. Door het gebruik van BPM kunt u die tastbare resultaten verkrijgen.

Gemak dient de mens

Bij een soepele implementatie kan een IT systeem helpen. De praktijk wijst uit dat een kant-en-klare oplossing die stap voor stap, workflow voor workflow, kan worden uitgerold vaak het beste werkt. Een dergelijke oplossing moet natuurlijk wel aan te passen zijn.

BPM kan de oplossing zijn om belangrijke voordelen in inzicht en efficiëntie bereiken. Het moet dan wel succesvol geïmplementeerd en geaccepteerd worden. Elk BPM systeem moet het mogelijk maken om de frequentie en doorlooptijd te meten en het identificeren van bottlenecks tussen stakeholders.

Bron: Exact

Reacties zijn gesloten.