XLcubed de tool voor dashboards en realtime analyses

Stuurinformatie

In1Go biedt organisaties diverse oplossingen die op Performance Management gericht zijn. Organisaties worden hiermee in staat gesteld om de gehele Planning & Controlcyclus beter in de hand te krijgen en meer “In Control” te zijn.

In1Go biedt u een compleet pakket aan van software op het gebied van:

  • Business Intelligence en Management Informatie
  • Prognoses
  • Consolidatie en Jaarrekening
  • Rapportage, ook operationeel
  • (Balanced) Scorecard en dashboards
  • Ondersteuning jaarplan en -begrotingscyclus

XLcubed dashboard Exact ONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontsluiten van informatie uit een belangrijk deel van de in de Care sector gebruikte informatiesystemen, zoals ONS / Nedap OnsDB, Caress, Exact Online of Exact Globe Beaufort, etc. Dit wordt gedaan met behulp van een datawarehouse op basis van Microsoft SQL Server (2008…2014) Business Intelligence technologie en standaard implementatiemodules, hierdoor wordt de informatie in korte tijd ontsloten. Er wordt gebruik gemaakt van XLCubed technologie voor distributie en geavanceerde visualisatie.

Door het samenbrengen van gegevens uit verschillende systemen (Financieel, Personeel en Zorgproductie) in 1 omgeving, zorg je dat onderlinge verbanden inzichtelijk worden. Ook kunnen aan een scorebord zorginhoudelijke en externe performance indicatoren worden toegevoegd, hierdoor zijn prestaties versus de norm in 1 oogopslag te volgen. Door de afdeling Control of Financiën worden de creatie van rapportages en analyses verricht en niet door ICT, hierdoor sluit het beter en sneller aan bij de steeds wijzigende informatiebehoefte.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan voor een afspraak met 06-34693196, of laat uw gegevens achter op het contactformulier.

Uw email (verplicht)

Bel mij op nummer (invullen als u gebeld wilt worden)

Uw vraag

 

Reacties zijn gesloten.